Безмежний світ Інтернету

Пункт вільного доступу до мережі Інтернет Іванівської районної бібліотеки для дітей
 
Графік роботи: з 8:00 до 17:00
Вихідний - субота
 
      Положення про Пункт вільного доступу до мережі       Інтернет Іванівської районної бібліотеки для дітей
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
1.1.  Пункт вільного доступу до Інтернет(далі Пункт) - безприбутковий структурний підрозділ відділу районної бібліотеки для дітей,який створений з метою реалізації конституційних прав громадян на вільне збирання, зберігання,використання та поширення інформації, ефективного використання інформаційного простору мережі Інтернет для розвитку освіти,науки, культури, розширення сфери інформаційних послуг бібліотеки.
1.2.  Пункт в районній бібліотеці для дітей функціонує завдяки перемозі в конкурсі "Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету ІІІ" в рамках програми "Бібліоміст".
1.3.  У своїй діяльності Пункт керується Конституціє України, Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Законом України "Про культуру", постановами та наказами Міністерства культури і туризму, обласного управління культури і туризму, чиним законодавством у галузі комп'ютерної техніки та інформаційних систем, Статутом бібліотеки, наказами та розпорядженнями директора бібліотеки, планами роботи бібліотеки та Пункту, даним Положенням.
 
                ІІ. ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ ПУНКТУ
2.1.   Забезпечення усім користувачам рівних прав на інформаційне обслуговування незалежно від їх статті, віку, освіти, соціального, матеріального або службового становища, політичних і релігійних переконань.
2.2    Обслуговування користувачів здійснюється згідно Правил користування Пунктом.
2.3   Організація навчання користувачів і бібліотечних працівників роботі з комп'ютером в мережі Інтернет.
2.4.   Надання консультативної допомоги користувачам.
2.5.   Прийняття участі у розробці і запровадженні нових форм бібліотечної роботи, вивченні, узагальненні та впровадженні кращого досвіду бібліотечної роботи з питань обслуговування користувачів з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій.
2.6.    Надання методичної допомоги сільським бібліотекам району.
2.7.    Проведення самостійних або з іншими відділами  соціологічних досліджень щодо якості надання Інтернет-послуг, результати яких впроваджує в практику роботи.
2.8.    Надання та узагальнення інформації про діяльність Пункту.
2.9.    Ведення обліку роботи користувачів.
2.10.  Підготовка вебліографічних списків та роздаткового матеріалу для користувачів.
2.11.  Організація та участь у розробці публікацій в Інтернеті та регулярне оновлення веб-сторінки, блогів бібліотеки.
2.12.  Розробка та впровадження практичних заходів про можливості Пункту спрямованих на залучення нових і утримання постійних користувачів.
 
                          ІІІ. ФУНКЦІЇ ПУНКТУ
3.1.   Організовує довідково-бібліографічне обслуговування користувачів: проводить групове та індивідуальне інформування проресурси Інтернет і електронні видання бібліотек; виконує усні та письмові довідки за запитами користувачів; займається підготовкою та проведенням усних оглядів електронних видань бібліотеки і ресурсів Інтернет; вивчає та впроваджує нові форми інформаційних та освітніх послуг.
3.2.    Виконує оперативне та професійне забезпечення інформаційних та освітніх запитів користувачів,облік їх запитів з метою удосконалення інформаційної та освітньої функції бібліотеки.
3.3.   Розробляє програми навчання, організовує групові та індивідуальні курси навчання для користувачів бібліотеки.
3.4.   Забезпечує підвищення кваліфікації бібліотечних працівників РБ в частині автоматизації бібліотечних процесів, використання нових інформаційних технологій.
3.5.    Організовує створення освітніх та інформаційних ресурсів бібліотеки на електронних носіях та в мережі Інтернет.
 
 
 
 
   


Немає коментарів:

Дописати коментар